سوالات متداول

Below is a list of Frequently Asked Questions (FAQ).

 1. فیناپ چیست‌؟
  Answer to Question 1

 2. ایا فیناپ در استان های دیگر برگزار میشود ؟
  Answer to Question 2

 3. چطور از آحرین اخبار و فعالیت های فیناپ مطلع شوم ؟
  Answer to Question 3

 4. چطور توی فیناپ ثبت نام کنم ؟
  Answer to Question 4

 5. چطور با فیناپ همکاری کنم ؟
  Answer to Question 5

For further enquiries, kindly submit your question via the contact us page or send us an email at [email protected]