تیم اجرایی

مریم فریدشاد

هم بنیان گذار و مدیررویداد

علیرضا هوشمند

هم بنیان گذار و مدیرتوسعه کسب و کار

مهدیه تمسکی

مدیر داخلی

ایمان محمدعلی

مدیر تشریفات

مهدی برهمندپور

عکاس

اشکان کلانتری

عکاس

مجید فریدشاد

طراح هویت بصری

اشکان عزیزنژاد

مسئول تبلیغات

آریا کرنافی

کارگردان هنری