محل برگزاری

Date
Venue

آدرس

مشهد

میدان شهدا ، تالار شهر