شرایط ثبت نام در دومین جشنواره نهال فین‌تک:

  • اگر دارای محصول، راهکار یا خدمت در حوزهٔ فناوری‌های مالی و حوزه‌های وابسته به آن می باشید، می‌توانید در جشنوارهٔ نهال فین‌تک ثبت‌نام کنید.
  • نهادهای تأثیرگذار در حوزهٔ فناوری‌های مالی که فعالیتی مؤثر دراین حوزه انجام داده‌ اند یا جزو بازیگران این صنعت به شمار می‌آیند نیز میتوانند در جشنوارهٔ نهال فین‌تک ثبت نام کنند. داوری نهاد ها در دسته ای جدا انجام خواهد پذیرفت.
  • شرکت‌ها، کسب‌وکارهای بزرگ و استارتاپ‌های فعال در حوزهٔ فناوری‌های مالی که دارای محصول، راهکار یا خدمتی هستند که به بازار عرضه شده و درحال فعالیت است، میتوانند در جشنوارهٔ نهال فین‌تک ثبت نام کنند و هر دسته به‌صورت مجزا داوری می‌شوند.
  • محصول، راهکار و خدمتی که در وب‌سایت ثبت شده است، باید حداقل برای مدت یک سال فعالیت داشته باشد و در دوره فعلی جشنواره نهال فین‌تک از پذیرفتن ایده یا MVP  معذوریم.
  • هر شرکت یا مجموعه می‌تواند حداکثر ۳ محصول، راهکار یا خدمت را از مجموعه خود برای رقابت در جشنواره نهال فین‌تک نامزد کند.
  • در بخش افراد تأثیرگذار، می‌توانید نام خود یا افراد مؤثر در حوزه فین‌تک را ثبت کنید.
  • یادآور می‌شود جز بخش فرد تأثیرگذار که داوری مردمی خواهد داشت، سایر بخش‌های جشنواره نهال فین‌تک توسط هیئت‌داوران بررسی وامتیازدهی خواهند شد.

فرم ثبت نام فراخوان نهال فین‌تک

دسته بندی

افرادی که به طور فردی (یا با مدیریت شرکت یا گروه) در حوزه فناوری مالی فعالیت اثربخش داشته یا به آموزش و ایجاد نوآوری در این حوزه کمک کرده‌اند.

شرکت‌های سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران خطرپذیر، مراکز نوآوری، فضاهای کار اشتراکی و شتاب‌دهنده‌ها و کلیه نهادهایی که در رشد فناوری‌های مالی در کشور مؤثر بودند.

کسب‌وکارهایی که در حوزۀ پرداخت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، سامانه‌ها و راهکارهای فناورانۀ بانکداری فعالیت می‌کنند.

کسب‌وکارهای نوپا و استارتاپ‌هایی که در هریک از شاخه‌های فناوری‌های مالی فعالیت می‌کنند.

مشخصات فرد تکمیل کننده

مشخصات فرد و یا افراد تاثیرگذار

مشخصات کسب و کار/ محصول/ راهکار یا خدمت

دلیل شما برای شرکت در جشنواره نهال فین‌تک

فایل با فرمت Pdf/word/PowerPoint/RAR/Zip و یا تصاویر انها با حجم کمتر از 50 مگابایت قابل قبول است